ORGANIZATORZYOrganizator:
Studenckie Koo Naukowe przy Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburze Odywiania i Pediatrii IPCZD

Organizator logistyczny:
Media-Press Sp. z o.o.
„Standardy Medyczne Pediatria”
ul. Powstacw Śląskich 26a,
01-381 Warszawa
tel. (22) 487 12 80

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
lek. Patryk Lipiski

Koordynator Naukowy:
prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzaska

Komitet Naukowy:
prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzaska
prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
lek. ukasz Obrycki


www.standardy.pl
tel. 519-159-581 519-159-582