ďťż

PROGRAM KONFERENCJI

08:30-09:00 Rejestracja uczestników
Sesja I
09:00-09:20 Opieka powypisowa nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Borszewska-Kornacka
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Warszawski Uniwersytet Medyczny
09:20-09:40 Problem retinopatii u dzieci urodzonych przedwcześnie
prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
09:40-10:00 Cytomegalia wrodzona - standard postępowania diagnostyczno-leczniczego
dr n. med. Anna Niezgoda
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
10:00-10:10 Wykład sponsorowany
10:10-10:20 Dyskusja
10:20-10:35 Przerwa kawowa
Sesja II
10:35-10:55 Gospodarka wapniowo-fosforanowa - zaburzenia i wyrównywanie
dr n. med. Justyna Czech-Kowalska
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
10:55-11:15 Gorączki o nieznanej etiologii
dr n. med. Piotr Buda
Klinika Pediatrii i Chorób Metabolicznych, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
11:15-11:35 Izolowane skurczowe nadciśnienie tętnicze u nastolatków - jak diagnozować? jak leczyć?
lek. Łukasz Obrycki
Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
11:35-11:55 Ultrasonografia przewodu pokarmowego
lek. Jędrzej Sarnecki
Zakład Diagnostyki Obrazowej, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
11:55-12:05 Wykład sponsorowany
12:05-12:15 Dyskusja
12:15-12:55 Przerwa obiadowa
Sesja III
12:55-13:15 Choroby rzadkie (definicja, występowanie)
dr n. med. Dariusz Rokicki
Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
13:15-13:35 Alarmujące objawy chorób nowotworowych
prof. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska
Klinika Onkologii, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
13:35-13:55 Hepato- i splenomegalia - diagnostyka i różnicowanie
lek. Patryk Lipiński
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
13:55-14:15 Co ma rzeczywisty wpływ na zdrowie człowieka
dr hab. n. med. Dariusz Gruszfeld
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
14:15-14:35 Choroby zapalne jelit
14:35-14:45 Dyskusja
14:45-14:50 Zakończenie konferencji

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian w programie.

www.standardy.pl
tel. 519-159-581 519-159-582